Linjär algebra och geometri I

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1MA025

Huvudgrupp 1

  • Herschend, Martin; Kragh, Thomas, Linjär algebra I, Kompendium, Matematiska institutionen, 2022Obligatorisk

Kompendiet kommer finnas tillgängligt digitalt på kursens Studium sida

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin