Tillvalsspråk: Persiska 2

15 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5PE911

Delkurs 1 Persisk grammatik

Delkurs 2 Muntlig och skriftlig språkfärdighet

Mer information om kurslitteratur kan tillkomma vid kursstart.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin