Nätbaserad juridisk översiktskurs

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2JF068

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Höstterminen 2023

För all litteratur gäller att om en ny upplaga hinner komma ut före kursstart, så ska den nya upplagan användas.

Samtliga studenter förväntas också ha tillgång till aktuell lagtext, antingen via digitala rättsdatabaser (exempelvis den offentliga förvaltningen gemensamma webbplats för svensk rättsinformation(www.lagrummet.se) eller universitetsbibliotekets resurser för studenter) eller i form av en lagbok(exempelvis Sveriges rikes lag, Sveriges lag eller Svensk lag). Om lagbok används i en äldre upplaga ansvarar studenten själv för att komplettera med eventuella lagändringar.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin