Informationssystem A: Databaser

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2IS007

Huvudgrupp 1

Kursen har ingen kursbok.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin