Fjärranalys med meteorologiska tillämpningar

10 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1ME410

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Karlsson K.G.: Remote Sensing in Meteorology.

Utgiven av SMHI, 1:a upplagan 1997.

Goodchild et al.: Environmental modelling with GIS

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin