Statskunskap C

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2SK079

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Metod

Politisk teori

Comparative Politics

Svensk politik

Organisering, implementering och utvärdering

Europeiska unionen

Comparative Middleeast Studies/Jämförande Mellanösternpolitik

Tragedy of the Commons? Climate Change, Energy, and the Politics of Resource Management

International Politics

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin