Statskunskap C

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2SK079

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Metod

Politisk teori

Comparative Politics

Svensk politik

Organisering, implementering och utvärdering

Europeiska unionen

Jämförande Mellanösternpolitik

Tragedy of the Commons? Climate Change, Energy, and the Politics of Resource Management

International Politics

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin