Psykologi B

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2PS072

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1: Forskningsmetod 1, 7,5 hp

Delkurs 2: Biologisk psykologi 1, 7,5 hp

Delkurs 3: Perceptionspsykologi 1, 7,5 hp

Litteratur enligt lärares anvisningar tillkommer, max 150 sidor

Delkurs 4: Socialpsykologi, 7,5 hp

Litteratur enligt lärares anvisningar kan tillkomma på kursen, max 500 sid.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin