Datorer och programmering

10 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1TD317

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Programmeringsteknik med C++, del 1, TDB

eller

Huvudgrupp 2

  • Skansholm, Jan, C++ direkt, 2., [omarb.] uppl., Lund, Studentlitteratur, 2000

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin