Hållbar utveckling B

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1MV021

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Värderingar, världsbilder och visioner

Livsfilosofi och det moderna samhället

Människan och maskinen - perspektiv på teknik, makt och samhälle

Tvärvetenskapligt uppsatsarbete

Projekt för hållbar utveckling

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin