Arkeologi A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5AR260

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Översiktslitteratur - Skandinavien under stenålder till äldre bronsålder

Tematiska texter

Texturval kopplade till föreläsningarnas innehåll.

Tillkommer artiklar i urval efter lärares anvisningar.

Bakgrundslitteratur

Kurslitteratur - yngre bronsålder till äldre medeltid

Bakgrundslitteratur

Kurslitteratur - Global och jämförande arkeologi

Bakgrundslitteratur

Kurslitteratur - arkeologins teori och metod

Bakgrundslitteratur

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin