Statskunskap C

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2SK079

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Metod

Politisk teori

Comparative Politics

Obs! Ändringar har skett i listan. De artiklar som ska läsas finns nu angivna.

Note that there are changes in the reading list. Articles are now listed.

Svensk politik

Sveriges demokratisering

Socialdemokratin

Organiserade intressen

Rollspelet

Organisering, implementering och utvärdering

Europeiska unionen

Jämförande Mellanösternpolitik

Tragedy of the Commons? Climate Change, Energy, and the Politics of Resource Management

International Politics

Gender and politics in a comparative perspective

  • ArticlesObligatorisk (Articles from scientific journals and working material)

Kandidatuppsats

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin