Kandidatprogram i systemvetenskap – Systemutveckling

180 hp

Kandidatprogrammet i systemvetenskap är ett brett samhällsvetenskapligt IT-program för dig som är intresserad av en modern, konkurrenskraftig utbildning inom en växande bransch med goda framtidsutsikter. Som systemvetare kan du arbeta i alla stadier av systemutveckling. Allt från utveckling och planering av nya system, digitalisering av verksamhetsprocesser, programmering till databasdesign. En systemvetenskaplig utbildning erbjuder möjlighet att inte bara följa utan leda den snabba utvecklingen inom IT-området.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

En systemvetare utvecklar IT-system och har god förståelse hur IT används och skapar nytta för människor såväl i privatliv som i yrkessituationer. Idag är IT en självklar del av vår vardag. Den snabba digitaliseringen av samhällsfunktioner och utvecklingen mot ett starkare kunskapssamhälle kommer att kräva många nya kompetenta systemvetare.

I en globaliserad värld finns ökade krav på tillgänglighet och kontakt mellan människor. Där spelar kommunikation och nätverkande genom appar och social media en stor roll och har totalt förändrat hur nya tjänster skapas. Dessutom kan IT bidra till en mera hållbar samhällsutveckling, till exempel genom digitala byteshandelsplatser.

Programmet ger dig

 • en teoretisk och teknisk kompetens inom systemutveckling som är unik bland systemvetare
 • en god förståelse för hur man tar fram nya system och programmeringskunskaper för att utveckla dessa
 • viktiga kunskaper i bland annat informationssäkerhet, databasteknik och verksamhetsmodellering vilket öppnar för en stor mängd av olika professioner.

Som student vid programmet lär du dig hela systemutvecklingsprocessen med kravhantering, design, programutveckling, testning och modifiering, vilket inkluderar programmering och interaktionsdesign. Du förbereds för att tillsammans med uppdragsgivare, användare och tekniker utveckla och anpassa IT-system utgående från verksamhetens behov. Som systemvetare får du arbeta både med människor – för att utreda hur tekniken kan skapa nytta – och med teknik, exempelvis utveckling av webbapplikationer samt design och implementation av databaser.

Utbildningen förutsätter ett intresse för hur modern IT kan vara till nytta för människor – däremot krävs inga särskilda IT-kunskaper för att påbörja utbildningen. Det är en verkligt rolig utmaning att genom teknikutveckling förändra och förbättra tillvaron för människor, organisationer och samhället i stort. I utbildningen läser du kurser som förbereder dig inför detta och gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Social Science) med informationssystem som huvudområde.

Systemvetenskap handlar om att utveckla och tillämpa informationsteknik (IT) för att lösa problem samt identifiera och skapa nya möjligheter för människor, organisationer och samhälle. Inom programmet ligger fokus på två ämnesområden: informationssystem och databasteknik.

Informationssystem: Inom ämnet informationssystem ryms såväl informationsteknik, verksamhets- och systemutveckling, databaser, programutveckling, interaktionsdesign som webbdesign och sociala medier. Att samla, analysera och bearbeta information är grunden för all systemutveckling. Inom ämnesområdet utvecklas nya IT-system, samtidigt som befintliga vidareutvecklas. Inom informationssystemområden ingår att designa databaser, ofta integrerade med applikationer för webben och grunderna i programmering med moderna programmeringsspråk.

Databasteknik: Databaser är en vital del av den moderna IT-infrastrukturen. I stort sätt all information som ligger till grund för vår digitaliserade värd lagras i databaser. Och mycket av den information som används för att driva utvecklingen av AI-liknande algoritmer och "smartare" system bygger på de enorma mängder data som samlas in och lagras av olika aktörer. Kurser inom databasteknik behandlar metoder för design och implementation av databaser och utveckling av lösningar som kommunicerar med dessa.

År 1

Utbildningen börjar med en introduktion till ämnesområdet omfattande systemutveckling, programutveckling, databaser samt webbprogrammering och e-tjänster. Dessutom inhämtas baskunskaper i matematik, vilket underlättar förståelsen för datorns arbetssätt och för hur datorprogram kan byggas upp. Därtill ingår en introduktion till människa-datorinteraktion.

År 2

Under andra årets första termin studeras ett biområde som till exempel företagsekonomi, pedagogik, medie- och kommunikationsvetenskap, datavetenskap, biologi och lingvistik. Verksamhetsinriktad systemutveckling, informations- och IT-säkerhet, IT-rätt samt logik studeras den andra terminen.

År 3

Det avslutande året ger fördjupning i ämnesområdet med fortsättningskurser inom verksamhetsinriktad systemutveckling och objektorienterad programutveckling samt kurser inom avancerad dataanalys, Internetbaserade system och informationsinfrastruktur. Under sista terminen ges även en kurs i forskningsmetod till stöd för det avslutande examensarbetet.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Studera utomlands

Du som studerar vid Uppsala universitet har goda möjligheter att berika din utbildning med studier vid lärosäten utomlands. Utlandsstudier ger dig möjligheten att bredda och fördjupa dina studier men det är också en värdefull personlig erfarenhet att under en längre tid vistas i ett annat land, att kommunicera på ett annat språk och umgås med människor från andra kulturer. Inte minst kan detta vara en betydelsefull merit när det är dags att söka jobb efter avslutade studier.

Utbildningen ges i Uppsala. Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner, laborationer och seminarier. Arbete sker ofta i form av projekt där samverkan är en viktig förutsättning. En del av kurserna kan komma att ges på engelska. Mer praktiskt inriktad undervisning är laborationer vid datorer samt handledning av inlämningsuppgifter och uppsats. Examination av kurser sker i form av skriftliga prov, seminarier och inlämningsuppgifter.

Dagens arbetsmarknad för systemvetare ser bra ut, både nationellt och internationellt. Det är en brist på både nyexaminerade och yrkeserfarna systemvetare. Som systemvetare kan man jobba i många olika slags yrken med anknytning till IT-området, nationellt och internationellt. Självklart kan du även satsa på en karriär som forskare.

Yrkesbenämningar är till exempel:

 • systemutvecklare
 • projektledare
 • systemarkitekt
 • spelutvecklare
 • testledare
 • applikationsutvecklare
 • programmerare, webbutvecklare
 • databasdesigner
 • IT-strateg
 • verksamhetsutvecklare eller
 • IT-pedagog.

Utbildningen ger behörighet till masterutbildningar vid Uppsala universitet i systemvetenskap, i människa-datorinteraktion och i management, kommunikation och IT samt i förlängningen forskarutbildning inom området informationssystem.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

Alla inriktningar inom programmet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin