Kandidatprogram i systemvetenskap – Programvaruteknik

180 hp

Systemvetare leder den snabba utvecklingen inom IT-området och skapar nytta för människor såväl i deras privatliv som i yrkessituationer. Som systemvetare utvecklar du de mjukvaror och IT-system som finns i olika appar, webbsidor, servrar och databaser. Genom kandidatprogrammet i systemvetenskap med inriktning mot programvaruteknik får du den kompetens som behövs för att möta den snabba digitaliseringen.

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Systemvetare utvecklar IT-system och behöver god förståelse för hur IT används och skapar nytta. Som programmerare är ditt jobb att identifiera problem, formulera lösningar och planera för hur de ska kunna genomföras. När du läser systemvetenskap - programvaruteknik ligger fokus på tekniska möjligheter, dataanalys och visualisering som utgångspunkter för utveckling av värdeskapande IT-applikationer. Du behöver inga tidigare IT-kunskaper men du bör vara intresserad av hur modern IT kan vara till nytta för och stödja människor i arbete och vardagsliv.

Utbildningen ger dig

 • en teknisk kompetens inom programvaruteknik som är unik bland systemvetare
 • en tydlig arbetslivskoppling där du kan arbeta med alla delar inom systemutveckling
 • erfarenhet av att arbeta med externa kunder.

Som systemvetare arbetar du både med människor och teknik. Du lär dig hela systemutvecklingsprocessen med design, programmering, kravhantering, testning och modifiering. Du förbereds för att i team utveckla nya IT-system tillsammans med uppdragsgivare och användare. Det är en rolig utmaning att genom systemutveckling förändra och förbättra tillvaron för människor, organisationer och samhället i stort.

Till skillnad från andra systemvetenskapliga utbildningar ger inriktningen mot programvaruteknik dig en teknisk sakkunskap som är unik. Våra forskare och dina lärare är bland de bästa i landet. Du får som student ta del av det allra senaste inom en bransch där utvecklingen går snabbt framåt.

Kandidatprogram i systemvetenskap med inriktning mot programvaruteknik ges på Campus Gotland. Här studerar du i mindre grupper nära våra lärare och forskare. Vi ger dig förutsättningar att utveckla dig själv och dina studier på ett sätt som är unikt för den gemenskap som bara finns på campus Gotland. Här blir varje student sedd.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Social Science) med informationssystem som huvudområde.

Systemvetenskap handlar om att utveckla och tillämpa informationsteknik (IT) för att lösa problem samt identifiera och skapa nya möjligheter för människor, organisationer och samhälle. Programmet fokuserar på två ämnesområden; programvaruteknik och informationssystem.

Programvaruteknik: Dagens programvaror bygger till stor del på mobil- och webbteknik, oavsett om de ska användas på internet eller internt på ett företag. Kurser inom programvaruteknik behandlar metoder, tekniker och verktyg för att utveckla programvara. Programmeringen handlar om att skapa program som är säkra och effektiva och där koden är både enkel att underhålla och återanvända.

Informationssystem: Inom ämnet informationssystem ryms såväl informationsteknik, verksamhets- och systemutveckling, databaser, programutveckling, interaktionsdesign som webbdesign och sociala medier. Att samla, analysera och bearbeta information är grunden för all systemutveckling. Inom ämnesområdet utvecklas nya IT-system, samtidigt som befintliga vidareutvecklas. Inom informationssystemområden ingår att designa databaser, ofta integrerade med applikationer för webben och grunderna i programmering med moderna programmeringsspråk.

År 1

Det första året ger en introduktion till systemutveckling, programutveckling, databaser och webbprogrammering. Dessutom studeras algoritmer och datastrukturer, vilket ger fördjupad förståelse för olika aspekter av programvaruutveckling.

År 2

Under utbildningens andra år fördjupas dina kunskaper i databaser, programmering, kvalitetssäkring av programvara, webbteknik, systemarkitektur samt informations- och IT-säkerhet. Andra året avslutas med ett programvaruprojekt som ger dig möjlighet att efter två års avklarade studier erhålla en högskoleexamen med programvaruteknik som huvudämne.

År 3

Tredje året inleds med en termin bestående av valfria kurser där du har möjlighet att studera vid ett utländskt universitet. Under sista terminen ges en kurs i forskningsmetod och en kurs i dataanalys. Programmet avslutas med ett examensarbete.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Studera utomlands

Du som studerar vid Uppsala universitet har goda möjligheter att berika din utbildning med studier vid lärosäten utomlands. Utlandsstudier ger dig möjligheten att bredda och fördjupa dina studier men det är också en värdefull personlig erfarenhet att under en längre tid vistas i ett annat land, att kommunicera på ett annat språk och umgås med människor från andra kulturer. Inte minst kan detta vara en betydelsefull merit när det är dags att söka jobb efter avslutade studier.

Uppsala universitet har studentutbyten med fler än 400 andra universitet runt om i världen. Läs mer om vilka möjligheter till utlandsstudier vid Uppsala universitet.

Programmet ges på Campus Gotland. Undervisningen består av både föreläsningar, lektioner, laborationer och seminarier. Arbete sker ofta i form av projekt där samverkan är en viktig förutsättning. En del av kurserna är på engelska. Mer praktiskt inriktad undervisning är laborationer vid datorer samt handledning av inlämningsuppgifter och uppsats.

Examination av kurser sker i form av skriftliga prov, seminarier och inlämningsuppgifter.

Dagens arbetsmarknad för systemvetare ser bra ut, både nationellt och internationellt. Det är en brist på både nyexaminerade och yrkeserfarna systemvetare. Som systemvetare kan man jobba i många olika slags yrken med anknytning till IT-området, nationellt och internationellt. Självklart kan du även satsa på en karriär som forskare.

Yrkesbenämningar är till exempel:

 • systemutvecklare
 • projektledare
 • systemarkitekt
 • spelutvecklare
 • testledare
 • applikationsutvecklare
 • programmerare
 • webbutvecklare
 • databasdesigner
 • IT-strateg
 • verksamhetsutvecklare eller
 • IT-pedagog.

Utbildningen ger behörighet till masterutbildningar vid Uppsala universitet i systemvetenskap, i människa-datorinteraktion och i management, kommunikation och IT samt i förlängningen forskarutbildning inom området informationssystem.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

Alla inriktningar inom programmet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin