Magisterprogram i entreprenörskap

60 hp

Magisterprogrammet i entreprenörskap har skapats för dig som är innovativ och som alltid känt på dig att du genom entreprenörskap vill åstadkomma något utöver det vanliga. Programmet utvecklar din förmåga att arbeta med nya affärsidéer, antingen som entreprenör och grundare av ditt eget företag eller som intraprenör och affärsutvecklare inom redan existerande företag och organisationer. En period av praktik låter dig omsätta dina lärdomar och idéer i verkligt entreprenörskap.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

I programmet kommer du att utveckla din förmåga att tänka och arbeta entreprenöriellt, och framför allt lära dig att förutse och klara av de utmaningar det innebär att utveckla nya affärsidéer. Programmet låter dig omsätta de teorier och verktyg du lär dig i verklig praktik. Under programmets första hälft kommer du kunna testa en affärsidé och skriva en fullständig affärsplan som du sedan kan omsätta i praktiken under programmets gång. Du kommer också att lära dig vad det innebär att organisera och växa ett startupföretag och hur entreprenörskap fungerar i redan etablerade företag.

Under programmets andra hälft kan du genomföra en handledd praktik som låter dig arbeta aktivt med din egna affärsidé eller med ett utvecklingsprojekt i något av dig utvalt företag. Om du istället väljer att fortsätta med kurser kommer du att kunna fördjupa dig inom områden som du ser som särskilt intressanta och viktiga för ditt enreprenörskap.

Oavsett vad du väljer kommer du att bli del av programmets alumnnätverk, Uppsala Entrepreneurship Master Alumni. Du kommer också bli introducerad till olika finansiärer och världsledande inkubatorer i Uppsalas ekosystem för startupföretag.

Utbildningen ges av företagsekonomiska institutionen, hemvist för ledande forskare inom entreprenörskap, internationellt företagande, industriell marknadsföring, institutionell analys och mer. Du kommer också att dra nytta av Sveriges utmärkta rykte när det gäller innovation, entreprenörskap och socialt ansvar, värderingar som genomsyrar alla våra magister- och masterprogram.

Studentprofil

Vi tror att du kommer att gilla blandningen av programdeltagare med olika bakgrunder, som samtidigt ger dig tillgång till de olika kompetenser som kan behövas för ditt eget startup- eller utvecklingsprojekt. Värdet av de kontakter och det nätverk du bygger i programmet kan knappast överskattas. Studentgruppen på programmet består av innovativa och entreprenöriella studenter med varierande akademiska, kulturella och professionella bakgrunder. Programmet har deltagare från hela världen.

Det är inget krav att du har läst ekonomi tidigare. Om du har den entreprenöriella talangen och viljan har vi programmet för dig. Vårt motto är "Allt vi gör syftar till att frigöra våra programdeltagares innovativa och entreprenöriella förmågor."

Examen

Programmet leder till en filosofie magisterexamen (Master of Social Science, 60 credits) med entreprenörskap som huvudområde.

Under den första terminen lär du dig hur nya affärsidéer skapas och utvärderas, och hur de översätts och beskrivs i en affärsplan. Du tränas också i att hantera de utmaningar och avvägningar det innebär att leda ett företag genom tillväxtfasen eller att fungera som entreprenör i redan etablerade företag.

Under den andra terminen kommer du antingen att arbeta aktivt och praktiskt med en affärsidé eller fördjupa dig i kurser som lär dig mer om de frågor som är särskilt viktiga för just ditt entreprenörskap. I det avslutande kursmomentet skriver du din magisteruppsats. Uppsatsen är ett akademiskt arbete som förväntas ge någon form av bidrag till existerande forskning inom entreprenörskapsfältet.

Kurser inom programmet

Termin 1

 • Utveckling av affärsidéer, 7,5 hp
 • Lansering av företaget, 7,5 hp
 • Ledning av det växande företaget, 7,5 hp
 • Intraprenörskap, 7,5 hp

Termin 2

 • Affärsutveckling – katalysator, 15 hp
 • Magisteruppsats i entreprenörskap, 15 hp

eller

 • Valbara kurser, 15 hp
 • Magisteruppsats i entreprenörskap, 15 hp

Undervisningen består av föreläsningar, interaktiva seminarier och simuleringar, praktikfallsdiskussioner, projektpresentationer, rollspel, samt föredrag av gästande entreprenörer och affärsutvecklare. Den schemalagda undervisningen omfattar en mindre del av veckoarbetstiden. Du behöver vara förberedd på att studera en hel del på egen hand.

Samtliga kurser ges i Uppsala och även de praktiska momenten är i huvudsak förlagda till Uppsalaregionen. Beroende på individuella förutsättningar och omständigheter kan en del av de praktiska momenten genomföras på annan plats. Undervisningen sker genomgående på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

Samtliga lärare inom huvudområdet har forskningsbakgrund, med kompetens inom ett eller flera av områdena nyföretagande, affärsplans- och verksamhetsutveckling, företagets tillväxt och internationella expansion, samt entreprenörskap i etablerade företag och organisationer.

De affärsmässiga kunskaper och färdigheter du lär dig i programmet ger dig en unik profil oavsett vad du bestämmer dig för att satsa på i framtiden. Du kan välja vägen som grundare och byggare av ditt eget företag eller bli intraprenör alternativt affärsutvecklare i redan etablerade företag och organisationer.

Tidigare programstudenter har också hittat andra roller inom både privata och offentliga företag, exempelvis som marknads eller produktchef, ekonomichef, managementkonsult, eller verksamhets- och utvecklingschef. Bland anställande företag och organisationer återfinns bland annat:

 • H&M
 • Hewlett Packard
 • LinkedIn
 • PWC
 • Spotify
 • Tesla
 • Vinnova

Andra programstudenter har valt att fortsätta inom forskning och utbildning på masternivå.

Läs en artikel om alumnen Max Schoenbergs startupprojekt

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin