Grundlärarprogrammet – Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

240 hp

Studieplan, UGR0Y, GRUN

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
UGR0Y
Inriktningskod
GRUN
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 4 maj 2015
Diarienummer
UTBVET 2015/73

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Termin 7

Termin 8

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin