Masterprogram i samhällsvetenskap – Kostvetenskap

120 hp

Studieplan, SSV2M, KOST

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
SSV2M
Inriktningskod
KOST
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 25 januari 2017
Diarienummer
SAMFAK 2014/103 Doss 3:2:1

Termin 1

Studenter som läser master i samhällsvetenskap med inriktningen kostvetenskap följer den allmänna studiegången. Programmet är uppbyggt på kursmoduler om 7,5 högskolepoäng (hp) där studenterna läser kurser parallellt på halvfart. Det innebär att varje termin läser studenterna fyra olika kurser.

År 1

Termin 1- Hösttermin

Höstterminen inleds med kursen Evidensbaserad nutrition: att granska, värdera och tillämpa koststudier samt en för programmet gemensam kurs i kvalitativ metod. Andra halvan av terminen läses kursen Mat, hälsa och kommunikation parallellt med den för programmets studenter gemensamma kursen i kvantitativa metoder.

Termin 2- Vårtermin

Studenterna läser första halvan av terminen Food and eating: from infancy to adolescence samtidigt med en valfri kurs om 7,5hp. Andra halvan av terminen läses masterkursen Current perspectives on Food and Society: culture, migration and health. Parallellt läses ytterligare en valfri kurs om 7,5hp.

År 2

Termin 3-Hösttermin

Detta är en termin för egna fria val och metodstudier. Studenterna kan välja två valfria kurser om 7,5hp vardera samt läser parallellt två färdighetskurser om 7,5hp vardera. De valfria kurserna kan vara andra ämnes/temakurser inom ramen för masterprogrammet i samhällsvetenskap, men också kurser på andra masterprogram. Färdighetskurserna är första halvan av terminen i Vetenskapsterori för samhällsvetare, 7,5 hp och andra halvan av terminen Samhällsvetenskapliga metoder, 7,5 hp.

Termin 4- Vårtermin

Under vårterminen år 2 skriver studenterna en masteruppsats som omfattar 30 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin