Röntgensjuksköterskeprogrammet

180 hp

Studieplan, MRP1Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
MRP1Y
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 7 mars 2017
Diarienummer
Medfarm 2015/349

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin