Grundlärarprogrammet – Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

240 hp

Studieplan, UGR0Y, GRUN

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
UGR0Y
Inriktningskod
GRUN
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 3 mars 2017
Diarienummer
UTBVET 2016/534

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 5 består av studier inom ett valbart fördjupningsområde i antingen samhällsorienterade ämnen eller naturorienterade ämnen och teknik. För vissa antagningstillfällen till programmet erbjuds endast ett av kursalternativen.

Termin 6

Termin 7

Termin 8

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin