Masterprogram i fysik – Materialfysik

120 hp

Studieplan, TFY2M, MAFY

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TFY2M
Inriktningskod
MAFY
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 november 2017
Diarienummer
TEKNAT 2017/120

Vid få deltagare kan följande kurser ställas in eller ges med annan undervisningsform:

1FA160, 1FA560, 1FA587 och 1FA581.

Termin 1

Period 1

Kurs 1FA160 ges endast udda år.

Kurs 1FA560 ges endast udda år.

Period 2

Kurs 1FA560 ges endast udda år.

Kurs 1FA555 ges endast udda år.

Termin 2

Period 3

Period 4

Kurserna 1FA574 ges endast jämna år.

Kurs 1FA581 ges endast jämna år.

Termin 3

Se termin 1.

Termin 4

Övriga valbara kurser inom inriktningen (valfri period):

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin