Elektronstruktur hos funktionella material

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1FA560

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen omfattar viktiga experimentella och teoretiska metoder inom ämnet elektronstruktur hos funktionella material. Med funktionella material avses organiska och inorganiska material som besitter intressanta egenskaper för energilagring, artificiell fotosyntes, nanovetenskap, katalys, högtemperatursupraledning, magnetoresistans med mera. Vi introducerar såväl experimentella som teoretiska metoder som institutionen har specialiserat sig i: fotoemissionsspektroskopi, röntgenemissionsspektroskopi, bandstrukturberäkningar med mera.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin