Magnetism

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1FA557

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger grundläggande förståelse för de centrala begreppen inom ämnet magnetism, de kvantmekaniska växelverkningar som ligger till grund för magnetisk ordning och kollektiva exitationer hos magnetiska material. Kursen belyser applikationer av magnetism inom energiområdet, som till exempel mjukmagnetiska material i transformatorer och generatorer, samt inom nano-vetenskapen, till exempel magnetiska minnen och magnetisk datalagring.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin