Nanovetenskap

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1FA567

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Nanovetenskap handlar om att utforska förändringar av fysikaliska fenomen och materialegenskaper som uppkommer när storleken på material förändras. Tyngdpunkten av kursens innehåll ligger därför på storlekseffekter hos materials elektronstruktur, som till exempel kan visa sig genom förändringar av magnetiska egenskaper, elektrisk ledningsförmåga och hur elektroniska tillstånd kan koppla till pålagda elektromagnetiska fält. Kurslitteraturen grundar sig på aktuell forskningslitteratur vilket ger träning av generella färdigheter som sökning i databaser och tidskrifter samt extrahering och analys av relevant information.

Kursen ger förståelse för storleksskalningseffekter, effekter som ett systems dimensionalitet har för dess fasövergångar, jättemagnetoresistans, magnetiska och ickemagnetiska tunnlingsövergångar och kolbaserade strukturer som grafén, fullerener och nanorör.

Både experimentella och teoretiska övningar ingår, med ett fokus på dimensionalitets- och storlekseffekter på relevanta materialegenskaper.

Överförbara egenskaper som forskningsetik, vetenskapliga terminologier, muntlig och skriftlig vetenskapspresentation och visualisering av resultat med figurer och tabeller är alla en integrerad del av kursinnehållet. Examinationsformen som består av en skriftlig vetenskaplig rapport och en muntlig presentation av dess innehåll ger även den ett tillfälle att befästa egenskaperna ovan.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin