Masterprogram i speldesign

120 hp

Studieplan, HSD2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
HSD2M
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 12 juni 2019
Diarienummer
HISTFILFAK 2018/25

Termin 1

Period 1

Period 3

Period 4

Termin 2

Period 1

Period 2

Period 3

Termin 3

Valbara kurser/utlandsstudier, 30 hp

Termin 4

Examensarbete i speldesign, 30 hp

Kursplan kommer snart

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin