Masterprogram i folkhälsa

120 hp

Studieplan, MFH2M

Kod
MFH2M
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 19 januari 2021
Diarienummer
MEDFARM 2021/142

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin