Beteendevetenskapligt kandidatprogram

180 hp

Studieplan, SBV1K

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
SBV1K
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 22 april 2021
Diarienummer
SAMFAK 2021/42 Doss:3:2:1, UFV 2021/1091

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Fördjupning, B-nivå.

Termin 5

Termin 6

Fortsatt fördjupning, C-nivå.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin