Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik

60 hp

Studieplan, TKK1Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TKK1Y
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 november 2021
Diarienummer
TEKNAT 2021/130

Termin 1

Period 1

Period 2

1FA423 består, förutom moment om lättvattenreaktorteknik, av olika delkurser som är anpassade för att komplettera kunskaper som kan saknas beroende på om studenternas bakgrund är elektro- eller maskinteknik.

Termin 2

Period 3

Period 4

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin