Introduktion till kärnkraft

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1FA400

Sommar 2023 Sommar 2023, Flexibel, 33 %, Distans, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Sommar 2024 Sommar 2024, Flexibel, 33 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kärnkraftsbranschen har ett kontinuerligt och långsiktigt rekryteringsbehov av teknisk personal som utöver kunskaper inom olika ingenjörsområden även har kunskap om kärnteknik. Kursen vänder sig till dig som genomgår en ingenjörsutbildning eller som redan är ingenjör på högskolenivå och överväger en karriärväxling. Kursen ger en bred överblick över kärnkraft som system och omfattar grundläggande reaktorteknik, kärnfysik (bland annat radioaktivitet, joniserande strålning och fissionsprocessen), kärnbränslecykeln och svensk energiförsörjning.

Kursen är en fristående kurs och fungerar som en prova på-kurs inför det ettåriga Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik som ges vid Uppsala universitet. Kursen kan efter godkänt resultat tillgodoräknas inom detta program. Observera att antagning till kursen inte utgör antagning till Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik utan det måste sökas separat.

Distanskursens upplägg: På distans ges kursen via en internetbaserad lärplattform och omfattar främst självstudier men även lektioner och föreläsningar på distans förekommer. I kursen senare del genomför kursdeltagarna en muntlig presentation via videolänk.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin