Magisterprogram i speldesign

60 hp

Studieplan, HSD2N

Kod
HSD2N
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 27 februari 2023
Diarienummer
HISTFILFAK 2021/31

Termin 1

Period 1

Kursen ges på heltid, under period 1-2 (terminens första 10 veckor).

Period 3

Kurserna ges parallellt under period 3-4 (sista 10 veckorna av terminen).

Termin 2

Period 1

Kurserna ges parallellt under period 1-2 (terminens första 10 veckor).

Period 3

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin