Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik

180 hp

Studieplan, TBY1Y

Kod
TBY1Y
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 november 2023
Diarienummer
TEKNAT 2023/166

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

1TS357 ersätter 1TE445 och 1TE050 och kan inte ingå i en examen tillsammans med någon av dessa. 

Kursen 1TE743 Industriell ekonomi byter årskurs och ges därför inte inom programmet läsåret 2024/2025. Kursen är obligatorisk inom examenskravet.

Termin 5

Kurser som inte är obligatoriska kallas för valbara. Det är obligatoriskt att läsa minst 20 hp av de valbara kurserna i årskurs 3 (hit räknas inte s k tillvalskurser).

Period 1

Period 2

Termin 6

Period 3

Period 4

1TE403, 1TM018 och 1TE447 passar för en studieinriktning mot konstruktion (kurserna kan kräva behörighetskedja).

5KV779 och 1TG318 passar för en studieinriktning mot förvaltning (kurserna kan kräva behörighetskedja).

1TM117, 1TE438 och 1TS329 passar för en studieinriktning mot energi och miljö (kurserna kan kräva

behörighetskedja).

Termin 5 Preliminär studieplan 25/26

Kurser som inte är obligatoriska kallas för valbara. Det är obligatoriskt att läsa minst 20 hp av de valbara kurserna i årskurs 3 (hit räknas inte s k tillvalskurser).

Period 1

Energiflöden och material i den byggda miljön, 5 högskolepoäng (1TM117)

Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F

Förvaltning och underhåll av byggnader, 5 (av 10) högskolepoäng (5KV779)

Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F

Byggkonstruktion, 5 högskolepoäng (1TE403)

Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F

Ingenjörsetik, 5 högskolepoäng (1TE687)

Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _

Period 2

Energieffektivisering i byggnader, 5 högskolepoäng (1TE438)

Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F

Förvaltning och underhåll av byggnader, 5 (av 10) högskolepoäng (5KV779)

Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F

Finit element‐analys med tillämpningar, 5 högskolepoäng (1TM018)

Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F

Industriell ekonomi, 5 högskolepoäng (1TE743)*

Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G1F

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin