Grundlärarprogrammet – Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

240 hp

Studieplan, UGR0Y, GRUN

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
UGR0Y
Inriktningskod
GRUN
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 20 mars 2012

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Utbildningens framväxt och villkor med inriktning mot grundlärare, 10 hp

Ledarskap för grundlärare, 10 hp

Verksamhetsförlagd utbildning inom den utbildningsvetenskapliga kärnan 2, grundlärare 4-6, 10 hp

Termin 5

Valbar fördjupning 30 hp

Termin 6

Läroplansteori och didaktik med inriktning mot grundlärare, 10 hp

Specialpedagogik med inriktning mot grundlärare, 5 hp

Självständigt arbete 15 hp

Termin 7

Verksamhetsförlagd utbildning mot ämnesinriktning, Grundlärarprogrammet, 15 hp

Mångfald och lärande med inriktning mot grundlärare, 5 hp

Bedömning, utvärdering och politisk styrning för grundskola, 10 hp

Termin 8

Svenska III för grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6, 7,5 hp

Matematik III för grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6, 7,5 hp

Självständigt arbete, 15 hp

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin