Röntgensjuksköterskeprogrammet

180 hp

Studieplan, MRP1Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
MRP1Y
Fastställd av
Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen, 12 oktober 2012
Diarienummer
MEDFARM 2012/1309

Termin 1

Termin 2

Termin 3

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin