Röntgensjuksköterskeprogrammet

180 hp

Studieplan, MRP1Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
MRP1Y
Fastställd av
Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen, 6 mars 2013
Diarienummer
Medfarm 2013/665

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Radiografi VI, 15 hp (VFU 13 hp)

Examensarbete i radiografi 15 hp

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin