Röntgensjuksköterskeprogrammet

180 hp

Studieplan, MRP1Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
MRP1Y
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 16 oktober 2013
Diarienummer
Medfarm 2013/665

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin