Självständigt arbete i geovetenskap 2020/2021 (15 hp)

VT21, 100 %, Campus

Startdatum: 1 mars 2021

Slutdatum: 16 maj 2021

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2020

Anmälningskod: UU-68211 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

Behörighet: 75 hp geovetenskap med successiv fördjupning.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 32500 kr

Studieavgift, totalt: 32500 kr

Om kursen

Kursen utgör examensarbetet på kandidatprogrammet i geovetenskap. För studenter som följer kandidatprogrammet i geovetenskap bygger det självständiga arbetet på teoretiska och praktiska frågeställningar i anslutning till kurserna under årskurs tre. Flera moment som är relevanta för yrkesverksamhet ingår: informationssökning, insamling, analys och sammanställning av data, problemlösning, beräkningar, bedömningar och presentation av resultat (seminarier).

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för geovetenskaper

Geocentrum, Villavägen 16 752 36 Uppsala

Villavägen 16, 752 36 UPPSALA

Fax: 018-471 2592

Studievägledningen

E-post: studievagledare@geo.uu.se

Telefon: 018-471 25 07