Tillämpad farmaceutisk strukturbioinformatik, 5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, Blandad tid, 50 %, Distans

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 13 oktober 2022

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-37316 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Platsgaranti

  Uppläggning för distanskurs: Kursen ges i form av audiovisuella webbföreläsningar, nedladdningsbart material för självstudier och lärarledda övningar på nätet via en nätbaserad undervisningsplattform, samt genom uppgifter som du löser på din egen dator med hjälp av programvara som kan laddas ner från nätet. Kursen har inga fasta tider och du kan därför utföra dina uppgifter på valfri tid över varje studievecka. Kommunikation mellan lärare och student sker via undervisningsplattformen samt via e-post. Examination sker vid slutet av kursen via nätet.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 29 juli 2022 – 29 september 2022

 • VT 2023, Blandad tid, 50 %, Distans

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 2 mars 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-87316 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Platsgaranti

  Uppläggning för distanskurs: Kursen ges i form av audiovisuella webbföreläsningar, nedladdningsbart material för självstudier och lärarledda övningar på nätet via en nätbaserad undervisningsplattform, samt genom uppgifter som du löser på din egen dator med hjälp av programvara som kan laddas ner från nätet. Kursen har inga fasta tider och du kan därför utföra dina uppgifter på valfri tid över varje studievecka. Kommunikation mellan lärare och student sker via undervisningsplattformen samt via e-post. Examination sker vid slutet av kursen via nätet.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 16 december 2022 – 16 februari 2023

Behörighet: 150 hp kemi, biologi, biokemi, farmaci, medicin eller odontologi, alternativt annan motsvarande utbildning enligt särskild prövning

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Om kursen

Kursen lär hur man löser praktiska problem inom farmakologi, biovetenskap och bioinformatik genom användning av fritt tillgängliga datorprogram och databaser som relaterar till strukturen hos funktionsproteiner och målproteiner för läkemedel.

Kursen omfattar bioinformatik för nukleotid- och aminosyrasekvenser och strukturbioinformatik. Däri ingår översikt över metoder, databaser och programvara för analys och hantering av aminosyra- och nukleotidsekvenser, sekundär- och tertiärstruktur av proteiner, metoder och verktyg för homologimodellering av proteiners 3D-struktur, molekyldynamiksimuleringar och molekylär dockning. Fokus i kursen ligger på praktiska övningar där du löser uppgifter med din dator.

Specifikt omfattar kursen följande delar:

 • Introduktion till strukturbioinformatik inom läkemedelsområdet.
 • Sekvensinpassning och sekvensdatabassökningar, praktiska övningar i parvis och multipel sekvensinpassning samt arbete med sekvensdatabaser med inriktningar på applikationer inom läkemedelsområdet.
 • Tekniker och programvara för prediktion av proteiners sekundärstruktur. Genomgång av Pfam och PROSITE databaserna.
 • Tekniker och metoder för prediktion av proteiners 3D-struktur. Bakgrund, molekylmodellering och energiminimering. Verktyg för homologimodellering av proteiners 3D-struktur, validering av 3D-strukturer.
 • Praktiska övningar med MODELLER programvaran samt strukturvalidering med PROCHECK.
 • Den fysikaliska grunden för molekylärdynamisk simulering. Övningar i molekylärdynamiska simuleringar av proteiner med GROMACS.
 • Molekylär dockning och läkemedelsscreening. Verktyg och tillämpningar rörande datorstödd design av läkemedel.
 • Praktiska övningar med AutoDock och AutoDock Vina tools.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Biomedicinskt centrum BMC, Husargatan 3

Box 591, 751 24 UPPSALA

Maris Lapins

E-post: maris.lapins@farmbio.uu.se