Datorbaserad farmaceutisk modellering, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 30 november 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-39009 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: 21 november 2022 – 30 november 2022

Behörighet: Inom apotekarprogrammet och civilingenjörsprogrammet i kemiteknik krävs minst 150 hp, inklusive godkänd(a) programkurs(er) i fysikalisk kemi. Inom masterprogram i läkemedelsmodellering och läkemedelsutveckling ska den studerande ha godkänd kurs i molekylär biofarmaci och godkända obligatoriska moment i kursen molekylär fysikalisk farmaci. För antagning till fristående kurs krävs minst 150 hp, varav minst 6,5 hp fysikalisk kemi. Kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 18125 kr

Studieavgift, totalt: 18125 kr

Om kursen

I kursen studeras olika simulerings- och modelleringstekniker (bland annat molekyldynamik, Monte Carlo-metod, dissipativ partikeldynamik, partikelbaserad lattice-Boltzmann-metodik), och hur dessa kan användas för processen att utveckla nya läkemedel. Till exempel belyses hur olika datorbaserade metoder kan användas för effektiv design av och förståelse för farmaceutiska formuleringar, avsedda framförallt för biologiska läkemedel, och hur modellering och simulering därmed kan användas som ett led mot mindre trial-and-error och mer kunskapsbaserad utveckling av fungerande formuleringar.

Kursen omfattar grundläggande förståelse av fysikaliskt baserad simulerings- och modelleringsmetodik, applicerbar på farmaceutiska och biologiska problem. Kursen går igenom den matematiska grunden för lattice-Boltzmann-metoden, vilken är ett sätt att modellera farmaceutiskt relevanta system i gränslandet mellan enskilda molekyler och makroskopiska variabler. Lattice-Boltzmann tillämpas under kursens gång bland annat för att studera diffusion av läkemedel, formuleringskomponenter och bärarsystem under inverkan av olika yttre krafter.

Vidare byggs en förståelse under kursen för de skillnader och likheter som finns mellan olika modellerings- och simuleringstekniker, och genom olika exempel belyses hur valet av en specifik teknik inverkar på vilka slutsatser som kan dras för en viss farmaceutisk frågeställning.

Under kursen behandlas särskilt fysikaliskt baserad modellering och simulering av oralt administrerade läkemedel, inklusive makromolekyler såsom terapeutiska peptider och proteiner. Dessa studeras både med eller utan någon typ av bärarsystem, i syfte att förstå hur molekylers inneboende egenskaper och interaktioner med varandra (till exempel bindningar och strukturförändringar), samverkar och även påverkar interaktioner med formuleringskomponenter (till exempel permeabilitetshöjare), samt hur dessa processer styrs av bland annat skillnader i koncentration och omgivande fysiologi.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för farmaci

Biomedicinskt Centrum BMC, Husargatan 3 752 37 Uppsala

Box 580, 751 23 UPPSALA

Per Larsson

E-post: per.larsson@farmaci.uu.se