Cellbiologi fördjupningskurs 2 2019/2020 (7,5 hp)

Sommar 2019(Flexibel kursstart), 100 %, Campus

Startdatum: 10 juni 2019

Slutdatum: 1 september 2019

Sista ansökningsdatum: 15 mars 2019

Anmälningskod: UU-94105 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

HT19, Blandad tid(Flexibel kursstart), 25 %, Campus

Startdatum: 2 september 2019

Slutdatum: 19 januari 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-44104 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

VT20, Blandad tid(Flexibel kursstart), 25 %, Campus

Startdatum: 20 januari 2020

Slutdatum: 7 juni 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Anmälningskod: UU-94104 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Behörighet: Grundläggande cellbiologisk kurs samt Cellbiologisk fördjupningskurs I, 7,5 hp, eller en annan motsvarande fördjupningskurs i cellbiologi. För behörighet krävs även intyg från studierektor där det framgår att godkänt projektupplägg och handledare finns.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 16250 kr

Studieavgift, totalt: 16250 kr

Om kursen

Du kommer att under enskild handledning göra en fördjupningsstudie, antingen praktisk och teoretisk eller rent teoretisk inom ett aktuellt cellbiologiskt ämne. Härigenom får du dels en ökad kunskap inom cellbiologi, dels en ökad förmåga att integrera och syntetisera biologiska orsakssammanhang.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för medicinsk cellbiologi

BMC Husargatan 3 751 23 Uppsala

Box 571, 751 23 UPPSALA

Fax: 018-471 4059

Stellan Sandler

E-post: stellan.sandler@mcb.uu.se

Telefon: 018-471 44 30