Biomarkörer, identifiering och validering, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 27 april 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-92026 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: 180 hp inom biologi, (bio-)medicin, bioteknologi, farmaceutisk biovetenskap, medicinsk vetenskap eller annan utbildning som ger relevant kunskap inom cellbiologi, genetik, biokemi och molekylärbiologi. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 18125 kr

Studieavgift, totalt: 18125 kr

Om kursen

Kursen syftar till att ge en inblick i aktuell kunskap samt framtida potentiella användningar och utveckling av biomarkörer som både prognostiska och diagnostiska verktyg i sjukvården. Olika typer av biomarkörer liksom biomarkörer för olika sjukdomar, sjukdomsepidemiologi och patologi kommer att diskuteras samt även metoder för upptäckt och validering, biobanking och etiska aspekter. Den mänskliga proteinatlasen (The Human Protein Atlas) kommer att illustreras genom identifiering av biomarkörer för olika sjukdomar.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Dag Hammarskjölds väg 20

Rudbecklaboratoriet, 751 85 UPPSALA

Nils-Erik Heldin

E-post: nils-erik.heldin@igp.uu.se

Telefon: 018-471 46 79