Religion i det forntida Egypten, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 50 %, Campus

  Startdatum: 27 mars 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-00203 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 6 mars 2023 – 26 mars 2023

Behörighet: Kandidatexamen

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Religion var en väsentlig del av livet och samhället i det forntida Egypten. Kursen erbjuder en fördjupad analys av religiösa uttryck från sen förhistoria till romersk tid. Religionen tog sig bland annat uttryck genom gemensamma fester som var en viktig del i den kulturella sammanhållningen. Kursen undersöker även utvecklingen av religiösa texter, alltifrån enkla offerböner till större verk, såsom pyramid- och kisttexterna, Dödsboken, Underjordsböckerna och hymner. De religiösa vardagsuttrycken studeras i sitt sammanhang.

Olika föremål (till exempel stele, sarkofager, kanope-urnor och annan gravutrustning) och deras funktion(er) är viktiga för förståelsen av den forntida religionen i Egypten. Under kursen studerar vi deras betydelse och funktion diskuteras från ett användarperspektiv.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för arkeologi och antik historia

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Box 626, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2093

E-post: info@arkeologi.uu.se

Kursadministratör

E-post: info@arkeologi.uu.se

Telefon: 018-471 20 93