Genus, natur och vetenskap, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 50 %, Campus

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 30 oktober 2022

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-54507 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 28 juli 2022 – 21 augusti 2022

Behörighet: Kandidatexamen

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Med tanke på det inflytande naturvetenskap och olika berättelser om "naturen" har i samhället är det nödvändigt dels att undersöka hur föreställningar om natur och vetenskaplig kunskap produceras, dels att kritiskt granska det som produceras i den vetenskapliga kunskapsprocessen. Kursens huvudfokus är att undersöka hur makt fungerar och opererar i olika konstruktioner av "vetenskap" och "natur".

Kursen tar sin utgångspunkt i att vetenskap och natur inte är givna ting eller begrepp, utan föremål för sociala processer och kulturella normer. Det är därför nödvändigt att undersöka hur sociala och kulturella värden påverkar vetenskapliga traditioner, hur vetenskaplig kunskap produceras, och konsekvenserna av det som produceras genom olika vetenskapliga metoder och teorier.

Med hjälp av tvärvetenskapliga genusstudier och feministiska teorier och angreppssätt introducerar kursen dig till en rad historiska och samtida debatter om hur natur och vetenskaplig kunskap konstrueras och konsekvenserna av detta. Du uppmuntras sedan att granska, problematisera och tillämpa dessa perspektiv i förhållande till varandra såväl som på olika samtida frågor.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Centrum för genusvetenskap

Villavägen 6 752 36 UPPSALA

Box 527, 751 20 Uppsala

Telefon: 018-471 2276

Karin S. Lindelöf

E-post: karin.lindelof@gender.uu.se