Historia B, 30 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-51112 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Registrering: 28 juli 2022 – 21 augusti 2022

 • VT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-01112 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Registrering: 15 december 2022 – 8 januari 2023

Behörighet: Historia A, Ekonomisk historia A eller Frågor till det förflutna. Introduktion till historiska studier

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

Hur utvecklades det moderna samhället? Vilka utmaningar har det moderna samhället ställts inför? Det är frågor som behandlas under den första delkursen. Du läser ny forskning och tränar på att sortera fram, värdera och diskutera centrala frågor, problem och resultat.

På nästkommande delkurs utvecklas ditt historiska tänkande genom probleminriktade övningar och du praktiserar källkritik och det historiska hantverket genom att skriva en uppsats baserad på historiska källor. Du utvecklar din förmåga att värdera och analysera såväl historiska källor som litteratur. Du tränar också på att argumentera sakligt och väl, både i skrift och i tal.

Avslutningsvis fördjupar du dig i tidigmodern kulturhistoria. Även här utgår du från ny forskning och arbetar med källmaterial och tolkningar i relation till specifika problem. Ett genusteoretiskt perspektiv genomsyrar delar av kursen, och på så vis tränas din färdighet i att förstå och diskutera historievetenskaplig teori.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Historiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A

Box 628, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 1526 018-471 1546

E-post: studera@hist.uu.se

Studierektor Louise Berglund

E-post: studierektor-gu@hist.uu.se

Telefon: 018-471 15 47