Välfärdsstatens uppgång och fall, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 20 februari 2023

  Slutdatum: 26 mars 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-01108 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: Kandidatexamen

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Kursen behandlar utvecklingen av välfärdsstater från tidigt 1900-tal till tidigt 2000-tal, med särskilt fokus på Skandinavien. Den handlar om sociala förändringar relaterade till klass, kön och etnicitet, om politiska diskussioner och viktiga aktörer samt implementeringen av välfärdsåtgärder. Centrala teman är välfärdsstaters koppling till ekonomisk och demokratisk utveckling, staters omvandling under 1900- och 2000-talet och statens roll både som historisk aktör och som föremål för reformer samt dess problematiska dimensioner av kontroll, repression och intervention i individers liv. Kursinnehållet behandlas både teoretiskt och empiriskt samt i en historiografisk kontext. Den "svenska modellen" studeras i ett internationellt jämförande perspektiv.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Historiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A

Box 628, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 1526 018-471 1546

E-post: studera@hist.uu.se

Studierektor, grundnivå respektive avancerad nivå

E-post: studierektor-gu@hist.uu.se; studierektor-ma@hist.uu.se