Etnografiska metoder i en digitaliserad värld, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • Sommar 2022, 50 %, Campus

  Startdatum: 1 juli 2022

  Slutdatum: 28 augusti 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 mars 2022

  Anmälningskod: UU-52021 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (40 %) - Högskoleprov (10 %) - Högskolepoäng, max 165 hp (50 %)

  Registrering: 25 april 2022 – 30 juni 2022

Behörighet: 60 hp

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Etnografiska metoder används för att ge en ökad förståelse för människors agerande som sociala varelser. Etnografin nöjer sig inte med att lyssna till vad människor säger, den studerar vad människor faktiskt gör. Kursen ger praktiska färdigheter i etnografisk metod som kan tillämpas i olika områden på arbetsmarknaden.

I en rörlig, digital och global värld finns ett stort behov av metoder för att förstå människors erfarenheter av digitala medier och verktyg i vardag och arbetsliv. Hur hanterar människor digitala teknologier, så kallad user experience? Hur förhåller sig människor till de algoritmer som utvecklas med syfte att påverka deras beslutsfattande? Hur använder sig människor av sociala medier för att organisera sina liv och hur varierar detta användande beroende på olika sociala faktorer och kulturella sammanhang? Hur har appar som Tinder och Facebook förändrat våra sociala relationer, och hur har andra appar förändrat konsumtionsmönster och hur vi lever våra liv?

Kursen fokuserar på tillämpade etnografiska metoder som å ena sidan kan användas som kunskapsunderlag för att förbättra digitala tekniker, och å andra sidan kan förklara mänskligt beteende och sociala förändringar i en digitaliserad värld. Kursen riktar sig framförallt till personer som är intresserade av att få kvalitativa redskap för att på djupet förstå varför människor agerar som de gör och vad som händer i samhället, på marknaden, eller inom organisationen i en digitaliserad värld.

Kursen går på halvfart med campusbaserade aktiviteter i början och slutet av perioden.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Box 631, 751 26 UPPSALA

E-post: kursadm@antro.uu.se

Kursadministration

E-post: kursadm@antro.uu.se

Telefon: 018-471 22 13