Offentlig konst som framtidens kulturarv 2019/2020 (7,5 hp)

VT20, 50 %, Campus

Startdatum: 20 januari 2020

Slutdatum: 29 mars 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Anmälningskod: UU-01739 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: Kandidatexamen med ett huvudområde inom historisk-filosofisk, samhällsvetenskaplig eller teknisk-naturvetenskaplig fakultet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Kursen behandlar konst i det offentliga rummet: monument och skulpturer, estetiska gestaltningar i både profan och sakral miljö men också "icke-sanktionerad" konst såsom gatukonst och graffiti. Fokus ligger på svenskt 1900-tal, med vissa utblickar i tid och rum. Kursen ger förståelse för samhälleliga, konstteoretiska och kulturella kontexter. Ofta framhålls betydelsen av att offentlig konst ska vara tillgänglig och inkluderande, något som i sin tur kan ge upphov till frågor och infekterande diskussioner. Många miljöer har med tiden fått ändrad funktion eller övergivits, vilket lett till att de konstverk som skapats för dem blivit inaktuella. Såväl formspråk som motiv kan uppfattas som otidsenliga eller rentav stötande, och konsten åldras och skadas. Allt detta ger upphov till problemkomplex som rör frågor om ansvar, bevarande och materialtekniska svårigheter, och vidare urval och värdering; härigenom inbegrips också ekonomiska och juridiska aspekter.

Kursen Offentlig konst som framtidens kulturarv erbjuder kompetensutveckling inom ett högaktuellt område i kultursektorn med till exempel kommunen, landstinget och staten som arbetsgivare. Området som gäller offentlig miljö, dess estetiska gestaltning och förvaltning är en angelägenhet för alla medborgare. Kursen uppmärksammar beslutsprocesser, handläggning, gestaltning och mottagande liksom verkets fortsatta liv i sin miljö.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Konstvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H 752 38 UPPSALA

Box 630, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2887

Fax: 018-471 2892

E-post: info@konstvet.uu.se

Emilie Karlsmo

E-post: emilie.karlsmo@konstvet.uu.se

Telefon: 018-471 28 94