Praktisk tyska II, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, Eftermiddag, 25 %, Campus

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-08911 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

  Registrering: 15 december 2022 – 12 januari 2023

Behörighet: Praktisk tyska I, 7,5 hp

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Praktisk tyska II är en kurs för dig som vill fortsätta att läsa tyska på universitetsnivå efter att du har läst Praktisk tyska I. Precis som i kursen Praktisk tyska I läser du tyska på samma nivå som på Tyska A, och även denna kurs motsvarar en fjärdedel av A-kursen. Undervisningen äger rum en gång i veckan.

I den här kursen fortsätter du att läsa tysk grammatik, även här med en kombination av praktiska färdigheter och mera teoretiska moment. I delkursen Text läser du tyskspråkig skönlitteratur; förutom att du övar upp din tyska läsvana och får kunskaper om litteratur och litteraturvetenskap förbättrar du här också dina muntliga och skriftliga färdigheter genom diskussioner, muntliga och skriftliga redovisningar.

Om du vill fortsätta läsa tyska efter denna kurs kan du gå vidare till A-kursen i tyska och får då tillgodoräkna dig det du redan läst inom Praktisk tyska.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för moderna språk

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L

Box 636, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 1297

E-post: info@moderna.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledare@moderna.uu.se

Telefon: 018-471 14 31