Från Franz Kafka till Elfriede Jelinek. Modern tyskspråkig litteratur, 7,5 hp

Läsåret 2021/2022

 • HT 2021, Eftermiddag, 25 %, Campus

  Startdatum: 30 augusti 2021

  Slutdatum: 16 januari 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

  Anmälningskod: UU-58920 Anmälan

  Undervisningsspråk: Tyska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

 • VT 2022, Eftermiddag, 25 %, Campus

  Startdatum: 17 januari 2022

  Slutdatum: 5 juni 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2021

  Anmälningskod: UU-08920 Anmälan

  Undervisningsspråk: Tyska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

Behörighet: Grundläggande behörighet och Tyska 3, Engelska 6 eller Tyska steg 3, Engelska B (områdesbehörighet A2/2) eller Introduktionskurs I och II i tyska

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Anmärkning: Kursen samläses till stor del med litteraturkursen inom Tyska A1.

Om kursen

Kursen riktar sig till dig som är intresserad av nyare tyskspråkig litteratur och kultur. Under kursens gång läser och diskuterar vi texter av några av 1900-talets största tyskspråkiga författare. Vi läser såväl dramatik som romaner och kortare berättelser. Dessutom får du arbeta med lyrik från olika epoker för att få en överblick över delar av den tyskspråkiga litteraturens historia. I kursen ingår både muntlig och skriftlig träning i att analysera de lästa verken på tyska.

Kursen omfattar cirka tio seminarier och ges på eftermiddagstid.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för moderna språk

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L

Box 636, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 1297

E-post: info@moderna.uu.se

Studievägledare

E-post: studievagledare@moderna.uu.se

Telefon: 018-471 14 31