Kursplan för Nationalekonomi C: Arbetsmarknadsekonomi

Economics C: Labour Economics

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2NE771
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Nationalekonomi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-09-27
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2011-09-29
 • Reviderad av: Nationalekonomiska institutionens styrelse
 • Gäller från: HT 2011
 • Behörighet:

  Minst 52,5 hp från Nationalekonomi A och B samt 15 hp statistik.

 • Ansvarig institution: Nationalekonomiska institutionen

Mål

Kursens mål är att presentera grundläggande arbetsmarknadsteori med empiriska tillämpningar för svensk arbetsmarknad.

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

- förklara verbalt, grafiskt och matematiskt grundläggande arbetsmarknadsteori

- analysera konsekvenser av olika typer av offentlig politik för arbetsmarknaden

- tillämpa arbetsmarkandsteorin på svensk arbetsmarknad.

Innehåll

Arbetsmarknadens funktionssätt är centralt för människors levnadsvillkor. Löner, anställningsvillkor, sysselsättning och arbetslöshet bestäms i ett komplicerat samspel mellan individer, företag, organisationer och offentliga myndigheter. Arbetsmarknadsekonomi är det område inom nationalekonomi där detta samspel studeras.

Kursen presenterar modern arbetsmarknadsteori och visar hur denna kan tillämpas på svensk arbetsmarknad. Bland moment som tas upp kan nämnas följande:

Arbetskraftsdeltagande och arbetad tid

Efterfrågan på arbetskraft

Löneskillnader, bl.a. humankapitalteori och diskrimineringsteori

Efterfrågan på utbildning

Arbetskraftens rörlighet

Fackföreningar

Arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar.

Examination

Examinationen består av en skriftlig tentamen.

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: VT 2014

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Borjas, George J. Labor economics

  6. ed.: New York: 2012, cop. 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Arbetsmarknaden Björklund, Anders; Edin, Per-Anders; Fredriksson, Peter; Holmlund, Bertil; Wadensjö, Eskil

  4. uppl.: Stockholm: Studentlitteratur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan