Arkeologi - Masterprogram i humaniora

Läsåret 2022/2023

Bild för Arkeologi - Masterprogram i humaniora 2022/2023
  • 120 hp
  • HT 2022, Uppsala, 100 %, Campus
  • HT 2022, Visby, 100 %, Campus
  • Utbildningsplan
Anmälan

Arkeologi är den enda humanvetenskap som inkluderar människans hela historia. På masterprogrammet i humaniora, inriktning arkeologi lär du dig analysera den djupa historiens processer och fenomen. Genom sin nära anknytning till olika naturvetenskapliga metoder erbjuder programmet en bred utbildning inom kulturvård, historia, landskapsstudier och miljö. Du får även specialkunskaper inom ett självvalt område som behandlas i en vetenskaplig uppsats.

Programmet erbjuds i Uppsala och på Campus Gotland i Visby.

Om programmet

Detta är programmet för dig som är intresserad av uppdragsarkeologi, kulturminnesvård eller en forskarkarriär inom arkeologi. Utbildningen är yrkesinriktad, men ger dig också färdigheter nödvändiga för att bedriva forskning. Du lär dig fältarbete, olika metoder och tolkningsmodeller i utforskandet av det förflutna. I vårt labb lär du dig geografiska informationssystem och i fält gräver du under handledning.

Master- och magisterutbildning i arkeologi vid Uppsala universitet ingår i masterprogrammet i humaniora. Programmet sträcker sig över två år och leder till en masterexamen med arkeologi som huvudområde, men du kan även välja att läsa ett ettårigt program för en magisterexamen.

Inom programmet läser du både obligatoriska och valbara kurser. Institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet erbjuder normalt kurser inom arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, och egyptologi. Du kan dessutom välja kurser inom andra ämnen om du önskar en bredare humanistisk utbildning.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med arkeologi som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Programmet inleds med en obligatorisk gemensam kurs, Det mångfaldiga förflutna. Den ges på halvtid och samläses med studenter som läser masterprogrammet i humaniora, inriktningarna antikens kultur och samhällsliv samt egyptologi. Ytterligare en obligatorisk kurs är Det vetenskapliga hantverket, som går på kvartsfart över hela första terminen.

I övrigt finns en stor frihet att bygga din utbildning utifrån ditt eget intresse. I början av höstterminen kommer du att upprätta en individuell studieplanering (ISP) tillsammans med programkoordinator eller studierektor i Uppsala. Då går vi igenom hur du vill lägga upp dina studier, vilka kurser du vill läsa och när du ska skriva på din uppsats. Denna ISP revideras varje termin eller oftare vid behov.

Institutionen ger ett antal kurser, som i normalfallet löper på halvfart. Tanken bakom detta är att du ska läsa två kurser parallellt, alternativt läsa en kurs samtidigt som du skriver på ditt examensarbete.

Förutom institutionens vanliga kursutbud, vilket varierar från termin till termin, kan du göra praktik (7,5 och/eller 15 hp), eller läsa individuellt utformade fördjupnings- eller metodkurser om 7,5 hp. Du kan även läsa kurser vid andra institutioner vid Uppsala universitet. De flesta av institutionens kurser ges i både Uppsala och i Visby; några endast på ett av campusen.

Examensarbetet om 45 hp delas upp och skrivs över flera terminer. Du kan antingen skriva på halvtid eller på heltid. De flesta kurser ges på engelska och du kan välja om du vill skriva ditt examensarbete på svenska eller engelska.

Kurser inom programmet

Du har möjlighet att själv lägga upp din studiegång i samråd med studierektor. Här nedan följer ett exempel på hur en sådan studiegång kan se ut för det fulla, tvååriga programmet.

Termin 1

Det mångfaldiga förflutna, 7,5 hp (obligatorisk)

Det vetenskapliga hantverket, 7,5 hp (obligatorisk)

Valbara kurser om 15 hp

Termin 2

Avancerad fältkurs i arkeologi, 15 hp

Valbara kurser om 15 hp

Termin 3

Praktik, 15 hp

Examensarbete, 15 hp

Termin 4

Examensarbete, 30 hp

Om undervisningen

Masterprogrammet i humaniora med inriktning arkeologi inleds med två obligatoriska kurser, följt av en rad valbara kurser vid institutionen för arkeologi och antik historia och vid Historisk-filosofiska fakulteten. Kurserna på programmet omfattar normalt 7,5 högskolepoäng och löper på halvfart under tio veckor. Innehållet, undervisningen och kursmålen för varje kurs kan variera, men finns beskrivet i respektive kursplan. Undervisningen består vanligtvis av två eller fyra timmar seminarier och föreläsningar varje vecka.

Mellan undervisningspassen förväntas du läsa och fundera över olika texter, vanligtvis på egen hand men ibland även i grupp. En del kurser är mer praktiskt orienterade, till exempel verksamhetsförlagd utbildning (praktik), kurser i geografiska informationssystem (GIS) och arkeologisk utgrävning i fält. Under dessa kurser förväntas du arbeta upp till 30 eller till och med 40 timmar i veckan på ett kontor, i ett labb eller i fält.

Examinationen är vanligtvis löpande genom aktivt deltagande i seminarier och inlämnande av flera korta, egenförfattade texter med tydliga deadlines. Den kan också bestå av en längre text som lämnas in i slutet av kurser. Praktiskt orienterade kurser examineras löpande av en handledare eller utsedd examinator.

Programmet ges på engelska och du kan välja om du vill skriva ditt examensarbete på engelska eller svenska. Programmet erbjuds i Uppsala och på Campus Gotland i Visby.

Studera utomlands

Du har även möjlighet att studera utomlands under en termin. Institutionen för arkeologi och antik historia har Erasmusavtal med ett antal institutioner vid utländska universitet, men det är också möjligt för studenter att söka sig en plats på egen hand, vilket många gör. Utlandsvistelsen sker vanligtvis under andra studieåret.

Karriär

En examen från den avancerade nivån gör dig behörig att bli antagen till forskarutbildningen i arkeologi. Våra tidigare studenter arbetar som arkeologer, arkivarier, museiintendenter, museipedagoger, utredare hos kommun och stat, biståndsarbetare, reseledare, guider, kulturskribenter, och som forskare och lärare på universitet.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Programmet ges både i Uppsala och på Campus Gotland i Visby. Välj rätt studieort när du skickar in din anmälan.

Arkeologi

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P5003 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med 60 hp arkeologi eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Arkeologi

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P5024 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med 60 hp arkeologi eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Filosofi: Pauliina Remes

pauliina.remes@filosofi.uu.se

018-471 28 97

Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi

info@arkeologi.uu.se

018-471 20 93

Kulturantropologi och etnologi: Charlotta Widmark

charlotta.widmark@antro.uu.se

018-471 70 33

Kulturvård: Gustaf Leijonhufvud

gustaf.leijonhufvud@konstvet.uu.se

018-471 83 87

Egyptologi: Andreas Dorn

andreas.dorn@egyptologi.uu.se

018-471 28 97

Estetik: Nicholas Wiltsher

nicholas.wiltsher@filosofi.uu.se

018-471 73 53

Genusvetenskap: Jenny Björklund

jenny.bjorklund@gender.uu.se

018-471 57 96

Idé- och lärdomshistoria: Orsi Husz

info@idehist.uu.se

018-471 57 53

Konstvetenskap: Emilie Karlsmo

info@konstvet.uu.se

Litteraturvetenskap, retorik

Otto.Fischer@littvet.uu.se

018-471 29 41

Musikvetenskap: Mattias Lundberg

mattias.lundberg@musik.uu.se

018-471 15 84

Historisk-filosofiska fakulteten

Dag Hammarskjölds väg 7

Box 256, 751 05 UPPSALA

histfil@histfilfak.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02