Litteraturvetenskap - Masterprogram i humaniora 2019/2020

Bild för Litteraturvetenskap - Masterprogram i humaniora 2019/2020
Anmälan

Vill du arbeta med kulturförmedling? Då kan masterprogrammet i humaniora, inriktning litteraturvetenskap vara något för dig. Programmet öppnar för arbete inom såväl statlig förvaltning som inom förlag och mediavärlden eller andra kulturkommunicerande yrken. Programmet möjliggör även karriärer inom utbildningsväsendet samt ger behörighet att söka forskarutbildning.

Om programmet

Masterprogrammet i humaniora, inriktning litteraturvetenskap är programmet för dig som läst motsvarande en kandidatexamen inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området med inriktning mot litteraturvetenskap.

Inom programmet får du stora möjligheter att fördjupa dig inom en rad skilda forskningsdiscipliner, såsom litteratursociologi, genusvetenskap, ekokritik, retorik, barn- och ungdomslitteratur, litteraturteori och intermedialitet, förutom mer historiskt inriktade studier. Du har också möjlighet att följa en studiegång med inriktning på förlagskunskap med kurser som Läsningens och bokens historia, Förlagsstudier och Praktisk förlagskunskap. Därutöver får du en stor frihet att sätta samman din examen med kurser inom den historisk-filosofiska fakulteten, t.ex. med kurser i etnologi, filosofi, genusvetenskap, idéhistoria eller retorik. Huvudnumret i programmet är författande av en vetenskaplig uppsats.

Programmet ger en god grund för vidare forskarstudier men även goda karriärmöjligheter inom områden som involverar kulturförmedling. Samtliga kurser är seminariebaserade och erbjuder dig träning i muntlig kommunikation. Det akademiska skrivandet tränas i varierade skrivuppgifter. Vi rekommenderar också att du följer det högre seminariet i litteraturvetenskap, där du får kontakt med doktorander, professorer och lektorer och kan ta del av den aktuella forskningen på institutionen.

Läser du det tvååriga programmet har du möjlighet till praktik. Ofta har våra studenter praktiserat på förlag, tidskrifter, medieföretag eller kulturförmedlande institutioner som teatrar, muséer och kulturfestivaler. Inte sällan har praktiken förlagts till utlandet.

Studierna sker på heltid vid Uppsala universitet.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med litteraturvetenskap som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

För en masterexamen läser du kurser motsvarande 75 högskolepoäng (hp), samt skriver ett examensarbete om 45 hp. För en magisterexamen läser du kurser motsvarande 30 hp och skriver ett examensarbete om 30 hp. Kurserna är dels obligatoriska, dels valbara inom ditt huvudområde. Därtill kommer ett antal valbara kurser på avancerad nivå. De valbara kurserna väljs inför varje termin och ur ett brett urval kurser från historisk-filosofiska fakultetens ämnen. En lista med valbara kurser publiceras på historisk-filosofiska fakultetens hemsida inför varje termin.

Kurser inom programmet

För magisterexamen, ett år:

Under den första terminen läser du en teori- och metodkurs (7,5 hp) som är obligatorisk.

Under termin 1-2 läser du en valfri kurs á 7,5 hp inom litteraturvetenskap och två valfria kurser á 7,5 hp inom fakultetens utbud av kurser på den avancerade nivån.

Därutöver gör du ett obligatoriskt examensarbete om 30 hp. Examensarbetet består av en uppsats där du fördjupar dig inom ett ämne valt i samråd med lärare/handledare. Hur du förlägger arbetet med uppsatsen avgör du själv, men vanligast är att merparten av arbetet görs under den andra terminen.

För masterexamen, två år:

Under den första terminen läser du en teori- och metodkurs om 7,5 hp som är obligatorisk.

Under termin 1-4 läser du tre valfria kurser á 7,5 hp inom litteraturvetenskap varav en ska vara historiskt inriktad och en kan utgöras av praktik. Du väljer själv när du vill läsa kurserna under utbildningsgången, men du måste läsa minst tre kurser inom ämnet litteraturvetenskap.

Under termin 1-4 ingår också sex valfria kurser á 7,5 hp från fakultetens utbud av kurser inom den avancerade nivån.

Under programmets två år gör du ett obligatoriskt examensarbete om 45 hp. Examensarbetet består av en uppsats där du fördjupar dig inom ett ämne valt i samråd med lärare/handledare. Hur du förlägger arbetet med uppsatsen avgör du själv. Vi brukar rekommendera att man försöker komma igång med uppsatsarbetet så tidigt som möjligt men vanligast är att merparten av arbetet görs under andra året av utbildningsgången.

Om undervisningen

Kurserna är i normalfallet på 7,5 hp och löper vanligtvis på halvfart. Undantaget är examensarbetet och, i förekommande fall, praktikperioder.

Examinationsformen kan variera mellan kurserna, men de vanligaste examinationsformerna är skriftliga uppgifter och hemtentamen.

Studera utomlands

Programmet ger dig goda möjligheter att förlägga en del av studierna utomlands. Institutionen har nära kontakter med ett flertal universitet i utlandet - dels genom separata avtal, dels genom nätverk inom Erasmus- och Nordplus-organisationerna. Du kan också förlägga praktik utomlands.

Karriär

Masterprogrammet i humaniora, inriktning litteraturvetenskap, ger dig möjlighet att arbeta med kulturförmedling i olika former, inom såväl statlig förvaltning som förlag, mediavärlden eller andra kulturkommunicerande yrken. Programmet öppnar även för karriärvägar inom skolan samt för fortsatt akademisk karriär. Våra tidigare studenter har fått jobb exempelvis som litteraturkritiker, inom förlagsvärlden eller som kommunikatörer både inom offentlig verksamhet och inom näringslivet. En rätt stor grupp har fortsatt till doktorandstudier.

Behörighet och anmälan

Litteraturvetenskap

120 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P5061 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med 60 hp litteraturvetenskap eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Platsgaranti

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Kulturantropologi: Annika Teppo

studierektorAN@antro.uu.se

018-471 22 48

Antikens kultur och samhällsliv, arkeologi

info@arkeologi.uu.se

018-471 20 93

Genusvetenskap: Jacob Bull

jacob.bull@gender.uu.se

018-471 5798

Estetik, praktisk filosofi, teoretisk filosofi

018-471 73 50, 018-471 73 51

Historiska institutionen

studierektor-ma@hist.uu.se

018-471 15 23

Idé- och lärdomshistoria: Mats Persson

mats.persson@idehist.uu.se

018-471 79 49

Konstvetenskap, kulturarv och hållbarhet

info@konstvet.uu.se

018-471 28 87

Litteratur, retorik: Litteraturvetenskapliga institutionen

Otto.Fischer@littvet.uu.se

018-471 29 41

Musikvetenskap: Mattias Lundberg

mattias.lundberg@musik.uu.se

018-471 15 84

Filosofi: Andrew Reisner

andrew.reisner@filosofi.uu.se

Estetik: Elisabeth schellekens Dammann

elisabeth.schellekens@filosofi.uu.se

Kontakta institutionen för respektive huvudområde:

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.